ข่าวการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับ รางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับ รางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2565

ขอความอนุเคราะห์นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 จัดทำข้อมูลเกียรติประวัติ  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะรวบรวม นำไปจัดทำหนังสือเกียรติประวัตินักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นเกียรติประวัติสืบไป

รายละเอียด ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.นักเรียน – สพฐ.
2.นักเรียน นักศึกษา – สอศ.
3.นักศึกษา – สป.อว.
4.สถานศึกษา – สพฐ.
5.สถานศึกษา – สอศ.

**** โดยจัดส่งเป็นไฟล์ word เท่านั้น ****
รูปภาพประกอบ ไม่ต้องตกแต่งหรือใส่กรอบใดใด
ส่งที่ E-Mail : [email protected]
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566

  1. ประกาศรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565
  2. ประกาศรางวัลชมเชย ปีการศึกษา 2565
  3. นักเรียน-สพฐ
  4. นักเรียน นักศึกษา-สอศ
  5. นักศึกษา-อว
  6. สถานศึกษา-สพฐ
  7. สถานศึกษา-สอศ

ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button