ข่าวสอบบรรจุครู

การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์และหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

 นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ., นายสุบรรณ  ไชยศิริโชติ ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ., นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง หลักเกณฑ์ เพื่อให้ได้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์       ที่สถานศึกษาต้องการและเกิดการยอมรับจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้ศึกษานิเทศก์ที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ได้เชิญคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. ศึกษานิเทศก์สถานศึกษา ผู้แทนสถาบันการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 50 คน เข้าร่วมประชุม บัดนี้การประชุมได้ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยมาตรฐานตำแหน่งและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้จากการประชุม สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้ประกาศให้ทราบเพื่อประกาศรับสมัครต่อไป.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

Source
กคศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button