หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด ที ศธ 04009/ว3773 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)

ใกล้จะถึงเวลาเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกแล้วนะครับ นี่เป็นรายละเอียด ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
ตามหนังสือด่วนที่สุด ด่วนที่สุด ที ศธ 04009/ว3773 ลงวันที่ 11 กันยายน 2557 ครับ

http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1397.pdf

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button