การเรียนการสอน

โปรแกรมประมวลผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนว PISA” ชั้น ม.1-3 (ครั้งที่ 1/2560 : เดือนมิถุนายน 2560)

โปรแกรมประมวลผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนว PISA” ชั้น ม.1-3 (ครั้งที่ 1/2560 : เดือนมิถุนายน 2560) โดยท่าน ศน. สุวิทย์ บั้งเงิน Suwit Bangngirn ตามเจตนารมณ์ในกลอนท่านดังนี้

โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย
(Reading and Writing Evaluation Processing Program : RWEPP)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โปรแกรมประมวลผลสอบอ่านเขียน     หวังจะช่วยโรงเรียนลดภาระ
ยุคสมัยการรายงานจิปาถะ               ทั้งยังจะมีข้อมูล “เพื่อพัฒนา”
รู้ว่าเด็กเป็นอย่างไรจะได้ช่วย            เหมือนคนป่วยเจ็บไข้ได้รักษา
จัดยาให้ตรงตามเหตุแห่งโรคา          มั่นใจว่าโรคร้ายหายแน่นอน
โรคนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้    ขอเพียงให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อต่อกร               ต้องราญรอนโรคร้ายให้หมดลง
ที่สำคัญทุกฝ่ายต้องช่วยกัน            ร่วมผลักดันให้บรรลุตามประสงค์
พร้อมเคลื่อนขับสอดรับอย่างมั่นคง    ให้สมดังเจตจำนงที่ต้องการ

เว็บไซต์ท่าน ศน. https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/downloads

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button