การเรียนการสอน

แนวทาง PLC สู่การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560

เอกสารชุด PLC : Professional Learning Community เป็นหนังสือคู่มือ ที่เป็นนวัตกรรมของ ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ได้เรียบเรียงไว้ มีทั้งหมด 3 เล่ม  คือ

เล่มที่ 1 PLC อย่างไร ให้มีนวัตกรรมการจัดการเเรียนรู้ “สู่การอ่านออกเขียนได้ 100 %”

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เล่มที่ 2 PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand

เล่มที่ 3 PCL มีนวัตกรรมนำสู่วิทยฐานะแนวใหม่

มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครู ที่จะประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560  โดยไฟล์ที่นำมาเผยแพร่นี้ถูกส่งต่อกันมาทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครู

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button