การเรียนการสอน

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ม.6 พร้อมเฉลย 2560

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561  นั้น
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ม.6 พร้อมเฉลย 2560
  • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ม.6 พร้อมเฉลย 2560
  • วิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ม.6 พร้อมเฉลย 2560
  • วิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ม.6 พร้อมเฉลย 2560
  • วิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ม.6 พร้อมเฉลย 2560

ดาวน์โหลด : ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย ป.6 ม.3

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button