ข่าวการศึกษา

ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

สทศ.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลการสอบ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว โดยสามารถดูได้ที่ ลิ้งก์นี้

  1. สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
  2. จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
  3. สอบถามคะแนน O-NET รายบุคคล คลิกที่นี่ 

และสามาถดูผลการสอบของชั้นต่างๆได้ดังนี้
1. ด่วนประกาศแล้ว ผลสอบ O-NET ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560
2. ด่วน ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button