การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

ครบทุกวิชา รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET (Test Blueprint) ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)  ป.6

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วิชาภาษาไทย  |   วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์   |  วิชาวิทยาศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)  ม.3

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)
วิชาภาษาไทย  |   วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์   |  วิชาวิทยาศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)  ม.6

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)

วิชาภาษาไทย   |   วิชาภาษาอังกฤษ  |   วิชาสังคมศึกษา  |  วิชาคณิตศาสตร์  |  วิชาวิทยาศาสตร์

 

ที่มา : สทศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button