ข่าวการศึกษา

โหลดด่วน ก.ค.ศ.ปรับปรุงโปรแกรม Log Book ใหม่ เพื่อให้รองรับ ว14/2561

กลุ่ม  Logbook Teacher – บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู   ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดูแลโดย ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ข้อความว่าได้ปรับปรุงโปรแกรม Log Book 

เพื่อให้โปรแกรม Logbook รองรับตาม ว.14/2561 จึงได้มีการปรับปรุงโปรแกรม Logbook ดังนี้
1. สูตรการคำนวณในแผ่นงานที่ 9-1
2. ปรับการกรอกข้อมูลในแผ่นงานที่ 6 จากรายการ “จำนวนวันที่เข้ารับการพัฒนา” เป็น “วันที่สิ้นสุดการพัฒนา” ส่วนอื่นๆ เหมือนเดิม
3. ได้สร้างปุ่มสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม Logbook ไฟล์เดิมมาบันทึกในโปรแกรม Logbook ไฟล์ใหม่ โดยคุณครูไม่ต้องบันทึกใหม่
4. ได้จัดทำคู่มือการถ่ายโอนข้อมูลมาพร้อมกับโปรแกรม Logbook นี้แล้ว
5. สามารถ Download ได้ที่ http://logbook-teacher.otepc.go.th เช่นเดิมนะครับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำหรับคนที่กรอกไปแล้วสงสัยว่าจะทำยังไงต่อ ลองอ่านที่ข้อ 3 นะครับ

เกณฑ์  ว14/2561 แก้ไข้หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน

สำหรับคนที่มีปัญหาในการกรอก Log Book  ให้เข้าที่กลุ่ม Logbook Teacher – บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button