การเรียนการสอน

ดาวน์โหลดคู่มือครู วิชาวิทยาการคำนวณ จาก สสวท.

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทำโดยสาขาเทคโนโลยี สสวท. สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดได้ที่ www.scimath.org/ebook-technology

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลดคู่มือครู วิชาวิทยาการคำนวณ จาก สสวท.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ดาวน์โหลดคู่มือครู วิชาวิทยาการคำนวณ จาก สสวท.

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลดคู่มือครู วิชาวิทยาการคำนวณ จาก สสวท.

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ดาวน์โหลดคู่มือครู วิชาวิทยาการคำนวณ จาก สสวท.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button