งานราชการทั้งหมด

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 อัตรา

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 6 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 6 อัตรา
8. ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา
10. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง พนักงานแสตมป์ จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่ง กะลาสี จำนวน 1 อัตรา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองเท่านั้น ที่ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button