ข่าวการศึกษา

ทุ่มทุนอย่างต่อเนื่อง! จีนฉีดงบเกือบ 9 พันล้านพัฒนาครูชนบท

กระทรวงการคลังจีนจัดสรรงบประมาณ 1.985 พันล้านหยวน (ราว 8.7 พันล้านบาท) เข้าโครงการพัฒนาครูชนบท ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา
.
กระทรวงการคลัง ขอให้หน่วยงานด้านการศึกษาบริหารเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับโครงการพัฒนาครูชนบทในพื้นที่ยากไร้ให้ดียิ่งขึ้น โดยโครงการนี้ประกอบด้วยการพัฒนาครูในหลายด้าน อาทิ การฝึกอบรมนอกสถานที่ และการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่แถบตะวันตกและตอนกลางของประเทศ
.
การจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนครูชนบท ซึ่งมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปี 2015-2020 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลจีนลงทุนเงินไปกับโครงการฝึกฝนบุคลากรด้านการศึกษาแล้วทั้งหมดมากกว่า 1.57 หมื่นล้านหยวน (ราว 7.2 หมื่นล้านบาท)

ที่มา : China Xinhua News

Back to top button