ข่าวการศึกษา

แต่งตั้งผู้แทน สพฐ. เป็นกรรมการใน กศจ.จังหวัดต่างๆ

ที่ ศธ 04009/ ว 3186 เรื่องการมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการใน กศจ. ของจังหวัดต่าง ๆ

แต่งตั้งผู้แทน สพฐ. เป็นกรรมการใน กศจ.จังหวัดต่างๆ แต่งตั้งผู้แทน สพฐ. เป็นกรรมการใน กศจ.จังหวัดต่างๆ แต่งตั้งผู้แทน สพฐ. เป็นกรรมการใน กศจ.จังหวัดต่างๆ แต่งตั้งผู้แทน สพฐ. เป็นกรรมการใน กศจ.จังหวัดต่างๆ แต่งตั้งผู้แทน สพฐ. เป็นกรรมการใน กศจ.จังหวัดต่างๆ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button