ข่าวชาวบ้าน

ศุ บุญเลี้ยง โพสต์ ทางโรงเรียนไม่ควรจัดงานวันแม่ โดยการชักชวนให้นำแม่มาให้นักเรียนกราบไหว้ที่โรงเรียน ควรใช้วิธีอื่น

เพจคุณ ศุ บุญเลี้ยง ได้เขียนโพสต์ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประเด็นการจัดงานวันแม่ ที่นำแม่มากราบไว้ที่โรงเรียน ว่า

เรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เนื่องจากเห็นว่า ทางโรงเรียนไม่ควรจัดงานวันแม่ 
โดยการชักชวนให้นำแม่มาให้นักเรียนกราบไหว้ที่โรงเรียน

เพราะการให้ผู้ปกครองมาโรงเรียนในวันสำคัญ 
เป็นการสร้างความสะเทือนใจให้กับนักเรียนซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถจะมาร่วมงานได้
จะด้วยเหตุผล ที่เป็นเด็กกำพร้า หรือว่าครอบครัวหย่าร้าง
แม้กระทั่งไม่ว่าง ไม่สะดวกที่จะมาโรงเรียนในวันนั้นๆ

ทั้งนี้ ไม่ได้ห้ามจัดงานวันแม่ หรือห้ามการเรียนรู้เรื่องการไหว้กราบ 
หวังว่า ทางโรงเรียนซึ่งไม่ได้รับคำสั่งให้จัดงาน 
ควรพิจารณาได้ด้วยสามัญสำนึกของความเป็นครู

และหากทางรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ส่งมอบนโยบาย เห็นสมควร
ได้โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบถึงความเหมาะสม ด้วยประการทั้งปวง

ศุ บุญเลี้ยง

ศุ บุญเลี้ยง โพสต์ ทางโรงเรียนไม่ควรจัดงานวันแม่ โดยการชักชวนให้นำแม่มาให้นักเรียนกราบไหว้ที่โรงเรียน ควรใช้วิธีอื่น

ที่มา :

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button