ข่าวชาวบ้าน

แจก 3000 บาท ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเปราะบาง เริ่มจ่าย พ.ค. 67

แจก 3000 บาท ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเปราะบาง เริ่มจ่าย พ.ค. 67

ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ เดือนละ 3,000 บาท เริ่ม พ.ค. 67 โดยเป็นข่าวจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แจก 3000 บาท ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเปราะบาง เริ่มจ่าย พ.ค. 67

ขอบคุณภาพ /ข่าว จาก : กรมกิจการผู้สูงอายุ 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button