ข่าวการศึกษา

โครงการสมุดบันทึกดิจิทัล DifferSheet ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการสมุดบันทึกดิจิทัล DifferSheet ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และธนาคารออมสิน จัดการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest 2019 (ครั้งที่ 3) ในหัวข้อ “เรื่องที่ฉันจะจำไปจนวันตาย…” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณจากทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 1 กันยายน 2562 และ 15 กัันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวน 262 คนจาก 33 โรงเรียน

โครงการสมุดบันทึกดิจิทัล DifferSheet ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

งาน DifferSheet Writers Contest 2019 (ครั้งที่ 2) เป็นเวทีแรก และเวทีเดียวในประเทศไทยที่เป็นการแข่งขันเขียนบันทึกในรูปแบบดิจิทัล โดยนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องนำความสามารถทั้งในการเรียบเรียงความคิด การถ่ายทอดเรื่องราว ด้านศิลปะ ด้านการพิมพ์ และความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องมีการสร้างสรรค์ผลงานเขียนของตนเองภายในห้อง Lab ที่ทางโครงการได้จัดให้ในวัน และเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยภายในการแข่งขันจะมีการแจ้งหัวข้อพิเศษหน้างาน เพื่อทดสอบไหวพริบด้านการคิด การเขียนของผู้เข้าแข่งขันเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการแข่งขันงานเขียนที่จะต้องเกิดขึ้นจากความสามารถของนักเรียนคนนั้นจริงๆ และเพื่อเฟ้นหาผู้ที่คู่ควรกับรางวัลอันทรงเกียรติมากที่สุด และแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งเป็นคุณครู ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ปกครองได้เห็นว่า ถ้าเรานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการศึกษาได้อย่างถูกจุด จะสามารถดึงศักยภาพของเด็กๆ ออกมาได้อย่างไร้ขีดจำกัด

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านประกอบไปด้วย คุณนายพงศ์พีระ ชวาลาธวัช (รองประธานบริษัท Metro Systems Corp PLC และอดีตคอลัมนิสต์ นสพ. ประชาชาติธุรกิจ) คุณภูวดี ตู้จินดา (นักแปล, นักเขียน และนักวิจัยกรมวิทยาศาสตร์บริการ) และ คุณภีรดา เอกธราวรกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง และนักเขียนบทความใน Facebook Fanpage) โดยจะมีการพิจารณาคะแนนจากหลายๆ ส่วนตั้งแต่การอธิบายตรงประเด็น/เข้าใจง่าย, ความน่าสนใจของมุมมอง และแนวคิด, กระทบความรู้สึกผู้อ่าน, การเรียบเรียง, ความถูกต้องในการใช้คำ และการสะกด, การเชื่อมโยงเรื่องราวด้วยรูปภาพ และสื่อ, ความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ และโจทย์พิเศษหน้างานเพื่อทดสอบปฏิภาณไหวพริบของผู้เขียนด้วย ซึ่งทุกคนจะสามารถเห็นผลงาน และคะแนนของนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันอย่างละเอียด สำหรับเวทีนี้การตัดสินจะมีความโปร่งใสที่สุด และตรวจสอบได้ทุกอย่าง ซึ่งคนที่ได้รางวัลในเวที DifferSheet อาจไม่ใช่คนที่เขียนตาม pattern ได้เก่งที่สุด หรือคนที่จดจำสิ่งที่อ่านมาแล้วมาเขียนได้ยาวที่สุด แต่คือคนที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองได้ดีที่สุด และมีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุด

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากทางท่านดร.พีระ รัตนวิจิตร (รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) คุณศิริรัตน์ ยิ้มถนอม (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารออมสิน) และผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทูตสะเต็มของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มาเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประเภท Junior และ Senior ในแต่ละระดับชั้นอีกด้วย

โครงการสมุดบันทึกดิจิทัล DifferSheet ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยกิจกรรมภายในวันประกาศผลรางวัลผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากคุณอารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ คัตโตะ วง Lipta ที่มีประสบการณ์เขียนบันทึกมากว่า 19 ปี เพื่อให้นักเรียนได้นำมุมมอง และเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนา และต่อยอดผลงานเขียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันในระดับมัธยมปลายที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ ด.ญ.พรปรียา จารุพัฒน์ ชั้น ป.5 จากโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว และผู้ชนะระดับมัธยมต้น คือ ด.ญ.พิมพ์กาญจน์ กตัญญู ชั้น ม.3 จากโรงเรียนราชินีบน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button