ข่าวชาวบ้าน

กระทรวงมหาดไทย ให้ส่วนราชการขอความร่วมมือภาคเอกชน ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนจัดกิจกรรม ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กระทรวงมหาดไทย‼️ ให้ส่วนราชการขอความร่วมมือภาคเอกชน ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนจัดกิจกรรม ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต การจัดมหรสพ 

กระทรวงมหาดไทย ให้ส่วนราชการขอความร่วมมือภาคเอกชน ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนจัดกิจกรรม ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button