สาระความรู้

หลักสูตรทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

หลักสูตรทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ขณะนี้มีสามระดับ คือ ป.โท , ป.ตรี และ ป.บัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษา

โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1 ป.ตรีทางการศึกษา (ปริญญาตรี)ผู้เข้าเรียนคือ ผู้จบการศึกษาตามระบบ ลิงค์การรับรองหลักสูตร ป.ตรีทางการศึกษาของคุรุสภา
https://docs.google.com/viewer…

2 ป.โท หลักสูตรทางการศึกษา (ปริญญาโท) ผู้เข้าเรียนมีสองแบบคือ บุคคลทั่วไป และ ผู้เป็นครูที่ถือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ลิงค์การรับรองหลักสูตร ป.โททางการศึกษาของคุรุสภา http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php…

3. ป.บัณฑิตวิชาชีพครูและผู้บริหาร  ผู้เข้าเรียน คือ ครูผู้สอนที่ได้ถือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามวันเวลาที่กำหนด และ ต้นสังกัดทำโครงการส่งรายชื่อครูดังกล่าวต่อคุรุสภา  ลิงค์การรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูและผู้บริหาร  http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php…

ทั้งสามหลักสูตรเป็นเอกเทศซึ่งกันและกัน

ที่มา : Mask No Real Somkamol

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button