สาระความรู้

“เมาสุรานอกเวลาราชการ” เป็นเรื่องส่วนตัว ชัวร์หรือมั่วนิ่ม? ไม่เป็นความผิดและไม่หมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน

“เมาสุรานอกเวลาราชการ” เป็นเรื่องส่วนตัว ชัวร์หรือมั่วนิ่ม? ไม่เป็นความผิดและไม่หมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทราบหรือไม่ หากข้าราชการขับรถขณะ “เมาสุรานอกเวลาราชการ” ในเวลากลางคืนถือว่าเป็นความผิดที่ทำให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ใช่หรือไม่ ติดตามในอุทาหรณ์จากคดีปกครองนี้กันค่ะ…คลิก https://bit.ly/2KyRSnP

บทความวิชาการ อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
เรื่อง : กระทำผิดนอกเวลาราชการและเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้…ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่?
เนื้อเรื่องย่อ : ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการ ดำรงตำแหน่งบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถในขณะเมาสุรานอกเวลาราชการในเวลากลางคืน ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก แต่รอลงโทษ 2 ปี ต่อมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผลปรากฏว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้มีมติยกคำร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำเรื่องดังกล่าวยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.125/2560 ค่ะ …
คลิก https://bit.ly/3bEIcEn

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button