การเรียนการสอน

เฉลยข้อสอบแบบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 (NT)

เฉลยข้อสอบแบบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 (NT)

วิชา เวลา ดาวน์โหลด
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 11.00 น. คลิกดาวน์โหลด
ความสามารถด้านภาษาไทย 12.30 น. คลิกดาวน์โหลด
** คลิกดาวน์โหลดไฟล์เฉลยแต่ละวิชาได้ หลังการสอบแต่ละวิชา 30 นาที **

ข้อสอบและเฉลย NT​ ป.3​ ​ ปีการศึกษา​ 2562​

Back to top button