การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบและลิ้งประกาศผลสอบ DLTV (7พ.ค.2563) แบ่งตามรายภาค

แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม

– แบบทดสอบสำหรับภาคเหนือ
– แบบทดสอบสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– แบบทดสอบสำหรับภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
– แบบทดสอบสำหรับภาคตะวันออก 
– แบบทดสอบสำหรับภาคตะวันตก
– แบบทดสอบสำหรับภาคใต้ 

ผลการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม

– ภาคเหนือ
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
– ภาคตะวันออก 
– ภาคตะวันตก
– ภาคใต้ 
– ภูมิภาคอื่น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ E-Mail : [email protected]

Back to top button