ข่าวสอบบรรจุครู

สอศ. เปิดสอบครูผู้ช่วย 1,942 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2563

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1,942 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป)  จำนวน 71 กลุ่มวิชา  อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1,869 อัตรา

2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้)  จำนวน 30 กลุ่มวิชา  อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 73 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://vec.thaijobjob.com/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button