ข่าวการศึกษา

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

รักครู.com ตัดภาพจากคลิปการประชุมทางไกล “ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563” เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563 มาฝากเพื่อนครูเพื่อจะได้เตรียมตัว ก่อนเปิดเรียน และสามารถดูคลิปได้ https://www.facebook.com/obectvonline/videos/946743575771139/
สไลด์ประกอบการประชุม (ขาด 1 สไลด์ เนื่องจากห้าเผยแพร่ ) :

Back to top button