ข่าวการศึกษา

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

รักครู.com ตัดภาพจากคลิปการประชุมทางไกล “ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563” เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563 มาฝากเพื่อนครูเพื่อจะได้เตรียมตัว ก่อนเปิดเรียน และสามารถดูคลิปได้ https://www.facebook.com/obectvonline/videos/946743575771139/
สไลด์ประกอบการประชุม (ขาด 1 สไลด์ เนื่องจากห้าเผยแพร่ ) :

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

ตัวอย่าง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button