ข่าวการศึกษา

ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการ 38ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ ออกไปก่อน

ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการ 38ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ ออกไปก่อน

(30 พ.ย.2563) ผลประชุม อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีมติให้ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งแต่เดิมจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ด้วยเห็นว่าเป็นการประกาศตาม ว.30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งยังมีบางประเด็นไม่ชัดเจน (เช่น ขณะนั้น ศธจ.ตั้งใหม่ ยังไม่มีบุคคลภายใน) จึงขอให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งให้ สป.ศธ.สำรวจ ตรวจสอบตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดทุกระดับอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนสรรหา โดยการสอบคัดเลือก หรีอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนต่อไป
ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการ 38ค.(2) ระดับชำนาญการพิเศษ ออกไปก่อน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button