ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ว23/2563 กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สพฐ. ใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ว23/2563 กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สพฐ. ใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ว23/2563 กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สพฐ. ใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ว23/2563 กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สพฐ. ใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ว23/2563 กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สพฐ. ใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ว23/2563 กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สพฐ. ใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ว23/2563 กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สพฐ. ใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button