ข่าวการศึกษา

ระบบ FSQLs ตรวจสุขภาพโรงเรียน มีอะไรบ้าง ?

ระบบ FSQLs ตรวจสุขภาพโรงเรียน มีอะไรบ้าง ?

ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวเมื่อคราวประชุม สพฐ.  ( อ่านข่าวจากลิ้งก์อ้างอิงด้านล่าง ) และได้กล่าวถึงระบบ FSQLs ซึ่งจะนำมาใช้ประเมินสถานศึกษา โดยสำนักนวัตกรรมทางการศึกษา ไปทำฐานข้อมูล รูปแบบรายละเอียด และถ้าเสร็จแล้วจะนำไปนำร่องในเขตพื้นที่นวัตกรรม   รักครู.com จึงนำหัวข้อประเมิน FSQLs  7 ด้าน มาบอกต่อกันครับ

องค์ประกอบมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน (Fundamental School Quality Levels (FSQLs) 7 ด้าน ประกอบด้วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  • 1.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
  •  2.อำนาจอิสระและธรรมาภิบาลของโรงเรียน
  •  3.โครงสร้างพื้นฐาน
  •  4.ความเสมอภาคทางการศึกษา
  •  5.คุณภาพและประสิทธิภาพการสอนครู
  •   6.ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และ
  •   7.การมีส่วนร่วมของชุมชน

อ้างอิง :
1. นำวิจัยธนาคารโลก กำหนดคุณภาพ7ด้านประเมินสถานศึกษา
2. กพฐ.ชงใช้ระบบ FSQLs ตรวจสุขภาพโรงเรียน
3. ‘สพฐ.’ผุดโปรแกรมประเมินร.ร. หวังใช้ผลเพิ่มคุณภาพ-ควบรวม
4. กพฐ.เล็งตรวจสุขภาพสถานศึกษาด้วยระบบ FSQLs

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button