การเรียนการสอน

ข้อสอบและเฉลย RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบและเฉลย RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับนักเรียน)
แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับกรรมการ) เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)
เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา สทศ.สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button