ข่าวการศึกษา

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ผ่านระบบ DPA

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ผ่านระบบ DPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได้ประกาศ รับสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)   โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กลุ่มข้าราชการที่สามารถสมัครได้ :

  • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
  • ข้าราชการประเภทอื่น

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติม :

ข้าราชการประเภทอื่น หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ทั้งที่ยังอยู่ในราชการและเกษียณอายุราชการแล้ว

อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทีมีตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป รวมผู้ที่เกษียณอายุงาน

ข้าราชการครูฯ หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครู รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และศึกษานิเทศก์ ทั้งที่ยังอยู่ในราชการและเกษียณอายุราชการแล้ว

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button