ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ว 10/2565

หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ว 10/2565

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่ ศธ 0206.4/ว 10 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565

หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ว 10/2565 หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ว 10/2565 หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ว 10/2565 หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ว 10/2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button