การเรียนการสอน

คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center

คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center  เป็นอีกคลังแสงด้านความรู้ที่ สพฐ. จัดเตรียมไว้อำนวยความสะดวกแก่คุณครูและนักเรียนในสังกัด น่าจะเป็นเว็บที่ดีอีกเว็บหนึ่งทีเดียวละครับ

cats

12

ลิ้งค์เว็บไซต์ : http://contentcenter.obec.go.th/

Back to top button