การเรียนการสอน

ประกาศผลการทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผลสอบระดับประเทศ RT ปีการศึกษา 2564   เลือกลิ้งก์ใดก็ได้ใน 5 ลิ้งก์ด้านล่าง

ดูแบบรายบุคคล

หากจะเข้าดูในรายโรงเรียน วิธีการเข้าดูก็ใช้รหัสโรงเรียนดูนะครับ ส่วนถ้าดูรายบุคคลหรือผู้ปกครองเข้าดูให้ทำตามวิธีการดังนี้การดูคะแนนผลการทดสอบ การอ่าน RT สำหรับผู้ปกครองนักเรียน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button