พนักงานราชการ

ราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ 151 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2565

ราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ 151 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2565

ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ สําหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และส่วนกลางกรมราชทัณฑ์  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1. นักจิตวิทยา ตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน 113 อัตรา  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
3. นักสังคมสงเคราะห์ ตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน 36 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
3. เจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน 2  อัตรา  อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ค้นหางาน พนักงานราชการ อื่นๆ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button