หนังสือคู่มือ

สสวท. แจก“คู่มือใช้หลักสูตรวิทยาการคำนวณ” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ให้ใช้ฟรี

สสวท. แจก“คู่มือใช้หลักสูตรวิทยาการคำนวณ” ให้ใช้ฟรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพิ่มความคล่องตัวรับเปิดเทอมใหม่ให้คุณครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาด้วย คู่มือการใช้หลักสูตรวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ใช้งานออนไลน์ฟรีที่ : http://: https://www.scimath.org/ebook-technology/item/8376-2560-2551

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หรือ : https://www.scimath.org/ebooks?start=120

 คู่มือใช้หลักสูตรวิทยาการคำนวณ

คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบท ในเล่มประกอบด้วยภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาพรวมของเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) แนวทางการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ช่วยให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ซึ่งอาจไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ขอบคุณที่มา : https://www.ipst.ac.th/news/26075/20220510-coding-ipst.html

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button