สาระความรู้

สิทธิ์การรับเงินคืน จาก กบข. เมื่อออกจากราชการ

สิทธิ์การรับเงินคืน จาก กบข. เมื่อออกจากราชการ

สิทธิ์การรับเงินคืน ที่สมาชิกแต่ละท่านจะได้รับจาก กบข. เมื่อออกจากราชการจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ 3 เงื่อนไขหลัก คือ สาเหตุที่ ออกจากราชการ อายุราชการ และสิทธิ์เลือกรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญจากกรมบัญชีกลางอยากรู้ว่าสิทธิ์รับเงิน กบข. คืนเป็นอย่างไร ❓ สมาชิกจะได้เงิน กบข. ส่วนไหนคืนบ้าง ❓ หาคำตอบจากโพสต์นี้หรือดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่อง “สิทธิ์การรับเงิน กบข. และ สิทธิประโยชน์สมาชิก” ได้ที่

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button