ทุนการศึกษา

75 ทุน สสวท. เปิดคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( สควค. ) จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการ

75 ทุน สสวท. เปิดคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( สควค. ) จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการ

#Dek66 เตรียมตัวให้พร้อม มาปลุกไฟความเป็นครูในตัวคุณ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 10 แห่ง เตรียมพร้อมรับสมัครคัดเลือก “ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2566”  ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องถึงปริญญาโท กำหนดให้ศึกษาหลักสูตรปกติในประเทศ  โดยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อเนื่องระดับปริญญาโท 2 ปี รวม 6 ปี

ผู้สนใจสามารถสมัครรับการคัดเลือก เพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS 2566 ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศของ คณะวิทยาศาสตร์/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดูรายละเอียดประกาศทุนโครงการ สควค. คลิกที่นี่ (ประกาศรับสมัครทุนโครงการ สควค.) ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ ฝ่าย สควค. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 7619 – 7622 อีเมล : [email protected]

75 ทุน สสวท. เปิดคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( สควค. ) จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการ

75 ทุน สสวท. เปิดคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( สควค. ) จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button