สาระความรู้สื่อการสอน

ของฝากครูสังคม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง (30 สิงหาคม พ.ศ.2565)

ของฝากครูสังคม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง (30 สิงหาคม พ.ศ.2565)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดทำประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการจัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง แล้ว และราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง (๓๐ ส.ค. ๖๕)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง (๒๙ มิ.ย. ๖๕)

ลิ้งก์จาก คลิก  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button