ข่าวการศึกษา

ปีงบประมาณ 66 ศธ. ดำเนินการขอตั้งรายการค่าจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ

ปีงบประมาณ 66 ศธ. ดำเนินการขอตั้งรายการค่าจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กระทู้ถามที่ 476 ร. จากสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ไว้ดังนี้  เรื่อง ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กและการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ตั้งกระทู้ถาม 3 ข้อ ซึ่งข้อที่ 3 ได้ถามถึง เรื่อง  กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการทบทวนและแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณในการว่าจ้างครูผู้ช่วยและนักการภารโรงซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความจำเป็นต่อโรงเรียนขนาดเล็ก และเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร ขอทราบโดยผู้ตั้งกระทู้ถาม คือ สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย  จังหวัดกระบี่  และได้ให้ตอบใน ราชกิจจานุเบกษา

ซึ่งคำตอบของคำถามข้อที่  3  คือ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณการจ้างครูอัตราจ้างและนักการภารโรง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดสรรงบประมาณค่าจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 5,907 อัตรา เป็นเงินจำนวน 1,116,423,000 บาท และตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 11,132 อัตรา เป็นเงินจำนวน 1,262,368,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,2378,791,800 บาท ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา รวมถึงเป็นการส่งเสริมการจ้างงานคนในพื้นที่

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการขอตั้งรายการค่าจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้มีบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ซึ่งประกาศสามารถโหลดอ่านได้ที่ > http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/231/T_0030.PDF
และอ่านเนื้อหาข่าวได้ที่เว็บไซต์ ศธ. 360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button