ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ย้ายและแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 2565

ย้ายและแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมและมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

อนุมัติ การย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งเดิม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 162 ราย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ย้ายและแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 2565

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

ลิ้งก์แนะนำ :
DMC 2565 เปิดระบบให้กรอกข้อมูลปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง
เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” ได้ ชม. 20 ชม.
สพฐ. ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหาร อัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ย้ายและบรรจุแต่งตั้ง ผอ.เขต และรอง ผอ. เขต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button