หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่าง 11 – 31 ม.ค. 2566

ด่วนที่สุด ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่าง 11 – 31 ม.ค. 2566

ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ในปี 2566 ในครั้งที่ 1 / 2566  นั้นเดิมที ก.ค.ศ. ได้ประกาศเกณฑ์ย้ายตามหนังสือ สพฐ.แจ้งแนวทาง ย้ายครูรอบปกติ 2566 ให้ใช้ข้อมูลอัตรากำลัง ณ 10 มิถุนายน ต่อมาได้เปลี่ยนแปลง โดยการแก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ล 28/2566 และหนังสือ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครูฯในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ทำให้มีรายละเอียดเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ ก.ค.ศ. ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ศธ 04009/ว110 เลื่อนวันเวลา ในการยื่นคำร้องขอย้ายออกข้าราชการครูครั้งที่ 1/2566 เป็นวันที่ 11 – 31 ม.ค. 2566 รายละเอียดตามหนังสือและปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ฯ ด้านล่าง

ด่วนที่สุด ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่าง 11 - 31 ม.ค. 2566

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ด่วนที่สุด ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่าง 11 - 31 ม.ค. 2566

ที่มา : ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button