สาระความรู้

ค่าดัชนีความร้อน วันนี้ สูงสุด 54 องศา เตือนระดับอันตรายมาก

ค่าดัชนีความร้อน วันนี้ สูงสุด 54 องศา เตือนระดับอันตรายมาก

ตั้งแต่ 19 – 21 เมษายน 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เปิดเผยค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน โดยค่าดัชนีวันนี้ พื้นที่ที่มีค่า ดัชนีความร้อน สูงสุด ได้แก่

1. ภูเก็ต มากกว่า 54 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย อันตรายมาก มีความเสี่ยงเกิดภาวะลมแดดหรือ ฮีตสโตรก
2. แหลมฉบัง จ.ชลบุรี มากกว่า 54 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย อันตรายมาก มีความเสี่ยงเกิดภาวะลมแดดหรือฮีตสโตรก
3. เขตบางนา กรุงเทพฯ มากกว่า 54 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย อันตรายมาก มีความเสี่ยงเกิดภาวะลมแดดหรือฮีตสโตรก
4. เพชรบูรณ์ 48.1 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย อันตราย
5. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44.5 องศาเซลเซียส ระดับเตือนภัย อันตราย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ค่าดัชนีความร้อน วันนี้ สูงสุด 54 องศา เตือนระดับอันตรายมาก

ทั้งนี้  ดัชนีความร้อน คือ อุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในขณะนั้นว่าอากาศร้อนเป็นอย่างไร หรือ อุณหภูมิที่ปรากฏขณะนั้นเป็นเช่นไร โดยการนำเอาค่าอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้จริงและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมาทำการวิเคราะห์หาค่าที่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในสภาวะอากาศขณะนั้น ไม่ใช่อุณหภูมิที่เครื่องวัดหรือโทรศัพท์แสดง

โดยจะมีผลกระทบต่อสุขภาพดังภาพที่แสดงด้านล่าง

ค่าดัชนีความร้อน วันนี้ สูงสุด 54 องศา เตือนระดับอันตรายมาก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button