อบรมออนไลน์

สถาบันพัฒนาครู ฯ สำนักปลัด ศธ. (วัดไร่ขิง) เปิดอบรมออนไลน์ 5 หลักสูตร รับจำนวนจำกัด ด่วน

สถาบันพัฒนาครู ฯ สำนักปลัด ศธ. (วัดไร่ขิง) เปิดอบรมออนไลน์ 5 หลักสูตร รับจำนวนจำกัด ด่วน

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร
🗓วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
👉หลักสูตรลาก่อน VUCA มาแล้ว BANI World
👉สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/BHRUX
👨‍💼วิทยากร ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี
🗓วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
👉หลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning
👉สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/gzFMV
👨‍💼วิทยากร อ.จิตปภา สุพันธะ
🗓วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
👉หลักสูตรการสร้าง Motion Infographic ด้วย Canva
👉สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/npBF4
👨‍💼วิทยากร อ.อนันต์ศักดิ์ สร้างคำ และอ.ดวงพร เทียนเงิน
🗓วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
👉หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สู่ ฐานสมรรถนะ
👉สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/bmosL
👨‍💼วิทยากร ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์
🗓วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
👉หลักสูตรสื่อปิ๊ง : ห้องเรียนปัง
👉สมัครกดลิงก์ https://shorturl.at/jnxX3
👨‍💼วิทยากร ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภัคดี และ อ.ปานทิพย์ ดอนขันไพร
รับสมัครหลักสูตรละ 280 คน
🥇รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผู้ได้รับเกียรติบัตรจะต้องตอบแบบประเมินวิทยากร ความพึงพอใจ และทดสอบหลังการอบรม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button