อบรมออนไลน์

เรียนออนไลน์ฟรี ศิลปะกับฮวงจุ้ย จาก ม.ศิลปากร

เรียนออนไลน์ฟรี ศิลปะกับฮวงจุ้ย จาก ม.ศิลปากร

เรียนออนไลน์ฟรี พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยประยุกต์ การนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้กับชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างฮวงจุ้ยกับศิลปะ และการนำความเข้าใจของฮวงจุ้ยประยุกต์เพื่อส่งเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต ตลอดจนความเข้าใจในวัฒนธรรมมงคลจีนกับฮวงจุ้ย

เรียนออนไลน์ฟรี ศิลปะกับฮวงจุ้ย จาก ม.ศิลปากร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ผู้สอน  ศาสตราจารย์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
วัตถุประสงค์

1. อธิบายถึงหลักพื้นฐานของฮวงจุ้ย และระบุถึงฮวงจุ้ยประยุกต์ได้อย่างชัดเจน
2. ยกตัวอย่างถึงการนำหลักฮวงจุ้ยประยุกต์ในบริบททางศิลปะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
3. แยกแยะได้ถึงความสัมพันธ์ทางสัญลักษณ์วัฒนธรรมมงคลจีนกับฮวงจุ้ย

บทเรียน
01 : การเรียนรู้ฮวงจุ้ยสำคัญอย่างไร ?
02 : ฮวงจุ้ยประยุกต์
03 : หลักเบญจธาตุ (อู่สิง)
04 : จัตุรัสลั่วซู และธาตุประจำตัว
05 : ธาตุประจำปีเกิด
06 : จิตรกรรมในฮวงจุ้ย
07 : สัญลักษณ์มงคลฮวงจุ้ย
08 : เคล็ดเสริมฮวงจุ้ยภายในบ้าน
แบบทดสอบท้ายบทเรียน ศิลปะกับฮวงจุ้ย

เกณฑ์สำเร็จ

1. ทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป

เรียนครบระบบออกใบประกาศฯ ให้ทันที หลังทำแบบประเมินฯ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button