หนังสือคู่มือ

สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566

สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ อยู่ในเล่ม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการมาตรการ แนวทางที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดการพัฒนา บุคลากรในสังกัดให้มีคุณภาพ และเกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในคู่มือเล่มนี้ ของ สพฐ. คือ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีการรายละเอียดของ สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งก์ด้านล่าง

สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button