การเรียนการสอน

รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558

สทศ.ได้ออกแนวทางสำหรับการออกข้อสอบโอเน็ตทุกปีและปีนี้ก็เช่นกัน สทศ.ก็ได้ออกแนวทาง ให้ครูที่สอนรายวิชาทั้ง 5 วิชาได้เตรียมตัวให้ความรู้เด็กๆเพื่อทำการสอบวัดผลในระดับชาติ O-NET ให้ได้คะแนนดีๆ

1

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2

3

4

5

6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ม.3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ม.6

คู่มือการใช้งานระบบ O-NET (สำหรับครู)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button