ข่าวการศึกษา

การย้าย ผอ. โครงการโรงเรียนประชารัฐ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1059 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน

สพฐ. พิจารณาแล้วว่า ผอ. โรงเรียนประชารัฐ ได้แ่านการฝึกอบรมมาแล้วอย่างมีคุณภาพทุกคน หากมีการย้ายก็จะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการบริหารโครงการโรงเรียนประชารัฐ จึงขอความร่วมมือไปยัง กศจ. ให้พิจารณาการย้าย ผอ. ต้องคำนึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

file21476867965-page-001file11476867965-page-001

ที่มา : สพร.

Back to top button