ข่าวการศึกษา

ประกาศผล OBEC AWARDS ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2559

1. ประกาศผลการประกวดฯ
2. รายชื่อผู้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กรุณา ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยงาน และแจ้งแก้ไขรายชื่อ
โดยเฉพาะผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เนื่องจากต้องจัดทำโล่รางวัล และเกียรติบัตร
E-mail :  [email protected]  หรือ โทร. 022885651
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button