ข่าวการศึกษา

ศธ.เปิดตัวแผนการศึกษาชาติเป็นทางการ

สกศ.เปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ “ประจิน” เผยถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยทุกภาคส่วนสร้างประเทศ แนะยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยมีครูและหลักสูตรเป็นตัวช่วยเสริม ด้าน “หมอธี” ชี้แผนการศึกษาแห่งชาติครอบคลุมการขับเคลื่อนอย่างหลากหลาย ต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน

ที่ห้องแกรนด์บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษแผนการศึกษาชาติกับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ว่า แผนดังกล่าวต้องการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแผนการศึกษาชาติถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยทุกภาคส่วนสร้างคน สร้างเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ตามความต้องการของประเทศ โดยนโยบายประเทศไทย 4.0 มีความสำคัญมาก และแผนดังกล่าวจะเชื่อมโยงในเรื่องนี้เพื่อสร้างคนรองรับ แม้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ตนมองว่าไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่ทุกคนจะช่วยกันขับเคลื่อน ซึ่งขอให้ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยมีครูและหลักสูตรเป็นตัวช่วยเสริมการเรียนรู้อย่างถูกทิศทาง ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นด้วย เพราะถือเป็นระดับหัวเลี้ยวหัวต่อว่าผู้เรียนจะเลือกเรียนเส้นทางไหน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

“แผนการศึกษาชาติที่ได้จัดทำครั้งนี้จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยจัดการศึกษาและสร้างคนร่วมกัน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ซึ่งขอให้ทุกองค์กรหลักของ ศธ.ร่วมกันทำงานกับทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสนับสนุน เพราะหากเราสร้างคนตอบโจทย์ประเทศในอนาคตได้ ก็เท่ากับว่าเราได้สร้างผู้นำด้านอุตสาหกรรม และหลุดพ้นกับดักความยากจนอย่างแน่นอน” รองนายกฯ กล่าว
ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษา ถ้าจะเกาให้ถูกจุด เราต้องดูข้อมูลของประเทศ เช่น คะแนน PISA เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นภาพการศึกษาของไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รู้ว่าเด็กไทยเข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างไร โดยแผนการศึกษาชาติที่จัดทำขึ้นได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครอบคลุมการขับเคลื่อนอย่างหลากหลาย เช่น การแก้ปัญหายาเสพติด การจัดการศึกษาชายขอบ และการจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา แผนดังกล่าวไม่ได้มีแต่ ศธ.ดำเนินการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อสร้างจุดเน้นสำคัญของการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ.

ที่มา : ไทยโพสต์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button