ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ. จัดสรรงบค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สพฐ. ได้เผยแพร่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 2328 ลว. 27 เม.ย. 60 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2  ซึ่งมีเนื้อรายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา
ไฟล์ : หนังสือแนบ

ด่วนที่สุด สพฐ. จัดสรรงบค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button