ข่าวการศึกษา

เล็งเกลี่ยรองผอ.เขตพื้นที่ฯดอกจันลง 209 ตำแหน่งว่าง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก โดยให้สพฐ.เป็นผู้ออกข้อสอบภาค ก สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถทั่วไป กฎหมาย งานในหน้าที่ และสมรรถนะทางการบริหาร ส่วนภาค ข ประเมินจากประวัติ ผลงาน และการสัมภาษณ์ โดยให้ สพฐ. เป็นผู้กำหนดตัวชี้วัด ผู้สมัครสามารถสมัคร ได้เพียงแห่งเดียว หากเกินกว่าหนึ่งแห่งจะถูกตัดสิทธิทั้งหมด บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง โดยไม่มีการขึ้นบัญชี รวมทั้งประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานภายใน 1 ปี ทุก ๆ 6 เดือน หากผ่านการประเมินให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ไม่ผ่านให้กลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือไม่น้อยกว่า

นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สพฐ. ยังหารือการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) เพื่อสรรหาบุคคลมาลงตำแหน่งที่ว่างอยู่ 209 อัตรา ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบโครงสร้างใหม่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ซึ่งกำหนดให้มีศึกษาธิการภาค(ศธภ.)และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)พร้อมทั้งกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่โดยรวมอำนาจหน้าที่ของสพท.บางส่วนไปเป็นอำนาจหน้าที่ของศธจ. ประกอบกับ สพฐ. ยังมีรองผู้อำนวยการสพท.  ตำแหน่งที่มีเงื่อนไขหรือรองผู้อำนวยการดอกจัน อีกกว่า 300 อัตรา ดังนั้น การจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งใหม่นั้น ควรมีการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ และขอให้บริหารจัดการจากอัตราตำแหน่งที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหา ที่ประชุมจึงมอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. วิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ ว่า ภายหลังเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างใหม่แล้ว ควรมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯทั้งประถมศึกษา-มัธยมศึกษาจำนวนเท่าไร ซึ่งหากใช้วิธีการเกลี่ยรองผู้อำนวยการสพท.ดอกจัน ก็จะอาจจะช่วยให้สามารถสรรหารองผู้อำนวยการสพท.แทนอัตราว่างได้เกือบครบทุกแห่ง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : มติชน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button