ข่าวการศึกษา

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561

การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยสามารถเข้าไปดูรายชื่อสื่อได้ที่เว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/

ไฟล์แนบ : ที่ ศธ 04010/ว568

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button